ȘCOALA DOCTORALĂ

ȘCOALA DOCTORALĂ

ANUNȚURI

 

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Bozga (Andronic) Sarmiza

În  data de 08 noiembrie 2022, ora 09.30 la Villa Noel, Sala Cerefrea, Strada Emile Zola nr. 6, va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată: ,, Purtătorul de cuvânt în situații de criză politico-militară după încheierea războiului rece” de  către Bozga (Andronic) Sarmiza În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: Preşedinte: Prof.dr. Cristian Preda Conducător de doctorat: Prof.dr. Florin Țurcanu Referenţi oficiali:  1. Prof.dr. Paul Dobrescu – Școala Națională de Științe Poitice și Administrative; 2. Prof.dr. Vasile Pușcaș – Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj Napoca; 3. Prof.dr. Radu Carp  – Universitatea din București

CITEȘTE

Bourses du gouvernement français pour les doctorants en sciences sociales à l’Université de Bucarest (appel à candidatures)

Date limite de dépôt des candidatures : 10 novembre 2022 L’École doctorale francophone en sciences sociales (EDFSS), qui fait partie du Centre régional francophone d’études avancées en sciences sociales (CEREFREA Villa Noël – Université de Bucarest) organise, en collaboration avec l’Ambassade de France en Roumanie, un concours d’admission ouvert à tous les doctorants francophones en sciences sociales admis en première année de thèse au cours de l’année universitaire 2022-2023 dans les écoles doctorales de l’Université de Bucarest, ainsi que dans les autres universités membres de l’Agence universitaire de la Francophonie.  Pour plus d’informations: Bourses du gouvernement français pour les doctorants en sciences sociales à l’Université de Bucarest (appel à candidatures) – Google Docs

CITEȘTE

Appel à candidatures – séjour de recherche postdoctoral, date limite: 9 décembre 2022

La Fondation Maison des sciences de l’homme et l’Institut français de Roumanie (IFR) proposent deux séjours de mobilité de 2 mois chacun, en France, aux jeunes chercheurs postdoctorants de Roumanie ayant soutenu leur thèse à partir de 2017. Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France : enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives. Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité postdoctorale de courte durée lancé par la FMSH et ses partenaires. Plus d’informations au lien Appel à candidatures | Atlas 2023 | Roumanie > France | FMSH

CITEȘTE

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Drăghici Petre Florian

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Drăghici Petre Florian În  data  de 29 septembrie 2022, ora 12.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor  va  avea  loc pre-susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: METAMORFOZE ALE ELITELOR POLITICE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE INTERBELICE de  către DRĂGHICI PETRE FLORIAN sub îndrumarea Prof. dr. Cristian Preda Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat: 1. Prof. dr. Radu Carp 2. Prof. dr. Dan Pavel 3. Prof. dr. Daniel Șandru

CITEȘTE

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Jipa-Teodoros Alexandru

Pre-susținere publică teză de doctorat de către drd. Jipa-Teodoros Alexandru În  data  de 28 septembrie 2022, ora 10.00 la Facultatea de Științe Politice, Sala P2  va  avea  loc pre-susţinerea  publică a tezei  de doctorat intitulată: „Imperialist ambitions and the rise of totalitarian realities in Italy and Germany, in the period 1919-1941” de  către JIPA-TEODOROS ALEXANDRU sub îndrumarea Prof. dr. Florin Țurcanu Componenţa comisiei de îndrumare a tezei de doctorat: 1. Prof. dr. Cristian PREDA 2. Prof. dr. Ioan STANOMIR 3. Prof. dr. Radu CARP

CITEȘTE

Susţinerea  tezei  de doctorat de către drd. Crăciun Andrei-Iulian

În  data de 14 octombrie 2022, ora 8.30 la Facultatea de Științe Politice, Sala Profesorilor va  avea  loc susţinerea  tezei  de doctorat intitulată: ,, PANAIT ISTRATI-BIOGRAFIA POLITICĂ ȘI IMAGINARUL OMULUI REVOLTAT DE LA ANGAJAMENTUL SOCIALIST LA DESPĂRȚIREA DE COMUNISM“ de  către CRĂCIUN ANDREI-IULIAN În vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Științe Politice Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat: Preşedinte: Prof.dr. Cristian PREDA Conducător de doctorat: Prof.dr. Ioan STANOMIR Referenţi oficiali:  1. C.s.II.dr. Cristian Vasile – Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din București; 2. Prof.dr. Angelo MITCHIEVICI – Universitatea ”Ovidius” din Constanța; 3. Conf.dr. Raluca ALEXANDRESCU  – Universitatea din București

CITEȘTE

ȘCOALA DOCTORALĂ

csdsp@unibuc.ro.

Istoric

Şcoala Doctorală de Știință Politică a fost înfiinţată în anul 2005, prin preluarea programului doctoral de ştiinţe politice al Universităţii din Bucureşti început în 1999. Tot atunci a fost introdusă și formula doctoratului Bologna, de 3 ani.

FSPUB colaborează cu numeroase școli doctorale partenere și specialiști din spațiul francofon ori anglofon, ceea ce oferă perspectiva redactării unei teze în regim de co-tutelă, cu diplomă dublă.

Consiliul Școlii Doctorale

Prof. dr. Florin Țurcanu, FSPUB

Prof. dr. Lavinia Stan

Dr. Sorina Soare, Universitatea din Florența

Drd. Chivereanu (Crăciun-Chivereanu) I. Claudia-Elena, reprezentant studenți-doctoranzi, Anul III, FSPUB

Conducători de doctorat

Conducătorii de doctorat sunt atât profesori din cadrul FSPUB, cât și profesori recunoscuți în mediul academic afiliați Școlii doctorale a FSPUB, precum Dragoș Aligică.

Conf.univ.dr. Raluca ALEXANDRESCU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Teoria democrației;
 • Teorie Politică;
 • Regimuri și modele politice;
 • Istoria gândirii politice în spațiul sud-est european.

Prof. univ. dr. Dragoș ALIGICĂ

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Studii de gen, democrație și politică; 
 • Politicile egalității de șanse;
 • Feminism și ideologii politice;
 • Naționalism, igienism și construcția genului în secolul XIX.

Prof.univ. dr. Radu CARP

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • România şi vecinii ei. Aspecte de istorie şi relaţii internaţionale;
 • Reprezentarea politică a minorităţilor naţionale în România;
 • Relatia Stat – Biserica în Europa;
 • Buna guvernare, democrația și statul de drept în Europa.

Prof. Dr Ramona COMAN (Université libre de Bruxelles)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Integrarea europeană și procesele de europenizare;
 • Modurile de guvernanță si instituțiile ale UE;
 • Conflicte de suveranitate în UE;
 • Contestarea democrației liberale în Europa Centrală și de Est;
 • Coordonarea politicilor publice europene în cadrul semestrului european;
 • Reformele din justiție în Europa Centrală și de Est;
 • Instrumente de promovare a statului de drept în UE și în alte organizații regionale.

Prof. Dr. Aurelian CRĂIUȚU (Indiana University, Bloomington)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:
 • Teorie politică, istoria gândirii politice (Europa si America de Nord), teorie politică comparată (Est-Vest);
 • Democrația liberala și criticii săi;
 • Virtuți politice (moderație, prudență etc);
 • Ideologii politice (liberalism, conservatorism, socialism etc);
 • Teorii ale revoluției.

Prof. univ. dr. Georgeta GHEBREA 

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Analiza şi evaluarea politicilor publice din România postcomunistă;
 • Modelul social European;
 • Cultură şi comportamente politice în România postcomunistă.

Conf. univ. dr. Ruxandra IVAN

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Analiza de politică externă;
 • Politică internațională;
 • Politici europene.

Prof. univ. dr. Iulia Antoanella MOTOC

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Relații internaționale;
 • Drepturile omului.

Prof. univ. dr. Dragoş PETRESCU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Politică comparată: politici identitare, tranziţii democratice şi derive autoritare;
 • Justiţie de tranziţie şi politici ale memoriei;
 • Studii de securitate: securitate energetică, securitatea informaţiilor, securitate urbană;
 • Tehnopolitică: politică şi tehnologie; impactul politic al noilor tehnologii; Noul Război Rece.

Prof. univ. dr. Cristian PREDA

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Alegeri și regimuri politice în România, din 1831 în prezent;
 • Politica externă a UE;
 • Familii politice europene;
 • Biografii politice.

Conf.univ.dr. Caterina PREDA

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:
 • Politică comparată;
 • Regimuri dictatoriale și democratizare în Europa și America Latină;
 • Artă și politică: politici culturale, arta ca rezistență, politicile patrimoniului;
 • Memorie culturală și justiție de tranziție: arta și politica memoriei, artă și politică și justiția de tranziție.

Dr. Sorina SOARE (Universitatea din Florența)

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor doctorale:

 • Partide politice și sisteme de partide;
 • Populism și democrație;
 • Diaspora și forme de participare politică;
 • Mediu și mobilizare socială.

Prof.univ. dr. Ioan STANOMIR

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Constituţionalism şi democratizare; 
 • Conservatorism, liberalism şi radicalism politic în România modernă.

Prof.univ. dr. Florin ŢURCANU

Arii de expertiză pentru coordonarea tezelor de doctorat:

 • Intelectualii şi politica în Europa secolului XX;
 • Cultură, politică şi politici culturale în Europa secolului XX;
 • Ideologii şi regimuri politice totalitare;
 • Ideologii naţionaliste în Europa.             

Lista doctoranzilor și tezelor doctorale

Nr.crt.Conducător de doctoratNume şi prenume Student-doctorandAnul înmatriculăriiTitlul tezei
1CONF.DR. RALUCA ALEXANDRESCUDUMITRESCU RADU GEORGE2019POPULIST DISCOURSE AND THE MINATION”OF TAE POLITICAL MAINSTREAM IN EUROPE
2CONF.DR. RALUCA ALEXANDRESCUGORGAN MIHĂIȚĂ-CONSTANTIN2019THE STATE OF UNION: THE ERA OF TAKING BACK CONTROL NEC-NATIONALISM IN GREAT BRITAIN, POLAND AND HUNGARY
3CONF.DR. RALUCA ALEXANDRESCUSANDU MARIA-ANCA2019DIGITAL DEMOCRACY
4CONF.DR. RALUCA ALEXANDRESCUBROASCĂ ANDREEA2020COLECȚII DE ARTĂ DIN ROMÂNIA: CONFISCĂRILE ȘI CONSTITUIREA DE COLECȚII NAȚIONALE (1948-1990)
5CONF.DR. RALUCA ALEXANDRESCUOPRIȘ O. GABRIEL-DANIEL2021PETITIONS TO PARLIAMENT IN THE OLD KINGDOM BETWEEN THE WAR OF INDEPENDENCE AND THE FIRST WORD WAR: POLITICAL PARTICIPATION, SOCIAL DYNAMICS, INTELECTUAL IMPLICATIONS
6PROF.DR. IONELA BĂLUȚĂOANĂ EDUARD ANDREI2019POLITICI SOCIALE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  ȘI OCROTIRII SOCIALE
7PROF.DR. IONELA BĂLUȚĂVISKI VLAD LEVENTE2020MIȘCĂRILE TRANSNAȚIONALE ANTIGENDER ȘI ECHIVALENTUL LOR ÎN ROMÂNIA
8PROF.DR. IONELA BĂLUȚĂDUMITRU T.M. ANCA-MARIA2021AVORTUL ȘI DREPTURILE REPRODUCTIVE CA VECTORI AI COAGULĂRII UNEI COALIȚII CONSERVATOARE ÎN ROMÂNI ÎN PERIOADA POST-COMUNISTĂ.
9PROF. DR. RADU CARPLOVIN SIMONA-ADRIANA2019ROMÂNIA ȘI VECINII EI. ASPECTE DE ISTORIE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE: MINORITATEA ROMÂNEASCĂ DIN UNGARIA
10PROF. DR. RADU CARPMERTICARU CRISTINA-ELENA2019IDEOLOGIA PARTIDELOR ETNICE MAGHIARE, ÎNTRE REPREZENTARE ȘI ADAPTARE. STUDIU DE CAZ COMPARATIV ÎNTRE ROMÂNIA ȘI SLOVACIA
11PROF. DR. RADU CARPDRĂGUȘIN NICOLAE2020CONSTRUCȚIA CETĂȚENIEI. TRANSFORMĂRI POLITICO-JURIDICE ÎN STRUCTURA PERSONALĂ A STATULUI ROMÂN MODERN (1918-1948)
12PROF. DR. RADU CARPNANDY ANUJ2020GLOBAL PANDEMIC AND ITS AFTER SHOCES OF THE POLITICAL SYSTEM – A STUDY ON GERMANY, ITALY AND FRANCE
13PROF. DR. RADU CARPRAȚIU (PETRIDEAN-RAȚIU) FLAVIA SIMONA2020ÎNGRĂDIRI ALE DREPTULUI DE PROPRIETATE APARȚINÂND MEMBRILOR COMUNITĂȚII EVREIEȘTI ÎN ROMÂNIA
14PROF. DR. RADU CARPVASILACHE LAURA-MARIA2020COMPORTAMENT ELECTORAL ȘI DREPT DE VOT ÎN DOBROGEA RURALĂ
15PROF. DR. RADU CARPPLEȘCA M. LAURENȚIU2021APLICAREA POLITICII COMUNE UE A PESCUITULUI ÎN MAREA NEAGRĂ PENTRU ROMÂNIA ȘI BULGARIA
16PROF. DR. RADU CARPROGEL NUGUID ISIP2021THE DIPLOMATIC COST OF TRUST IN A SOCIAL  DISTANCING ENVIRONMENT. THE CARIBBEAN AND SMAL ISLAND DEVELOPING STATES EXPERINCES
17PROF. DR. RADU CARPVASILE G. VALENTINA BIANCA2021NORME ȘI PRACTICI ÎN VIAȚA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE. DEMOCRAȚIA INTERNĂ, RELAȚIILE CU ACTORI SOCIALE, FINANȚAREA MINORITĂȚILOR
18PROF. DR. GEORGETA GHEBREABĂNĂRESCU MONICA-CRISTINA2019IMPACTUL DISCURSULUI POPULIST ASUPRA POLITICII SOCIALE DIN ROMÂNIA-EUROPENIZARE SAU FRAGMENTARE?
19PROF. DR. GEORGETA GHEBREAIRIMIA ANCA-CRISTINA2019ANALIZA POLITICILOR DE TINERET ADRESATE TINERILOR NEETs -TRANSFERUL POLITICILOR EUROPENE LA NIVEL NAȚIONAL ÎN ROMÂNIA
20PROF. DR. GEORGETA GHEBREACOSTEA R. ANA-CRISTINA2021DIGITAL INTEGRATION AT THE LEVEL OF REGIONAL INTEGRATION ORGANISATIONS: COMPARATIVE CASE STUDY BETWEEN THE EUROPEAN UNION, ASEAN AND MERCOSUR
21PROF. DR. GEORGETA GHEBREAMATEI-SARANDI Ș. ANA-MARIA2021GUVERNARE COLABORATIVĂ ȘI TRANSPARENȚĂ PUBLICĂ A GUVERNULUI ROMÂNIEI  ÎN MEDIUL ONLINE. ȘI  MODALITĂȚI DE APLICARE A  UNEI GUVERNĂRI  COLABORATIVE ÎN ROMÂNIA.
22PROF. DR. GEORGETA GHEBREAPOHRIB C. FLAVIUS-ȘTEFAN2021EVOLUȚIA POLITICLOR SOCIALE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN ȘI ROMÂNESC: INTEGRARE EUROPEAN[, VALORI, PRINCIPII, MODELE
23PROF. DR. GEORGETA GHEBREASTAN (ROTĂRESCU-STAN) J. SYLVIA-GINETA2021PARADIGME DE DEZVOLTARE SOCIALĂ ȘI ECONOMICĂ ÎN AMERICA LATINĂ
24CONF.DR. RUXANDRA IVANDIAMESCU DIANA-ANDREEA2019FUNDAMENTELE DECIZIILOR DE POLITICĂ EXTERNĂ ALE NATO ÎN CONTEXTUL CRIZELOR INTERNAȚIONALE ȘI IMPACTUL CLIVAJELOR DIN INTERIORUL ALIANȚEI ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL
25CONF.DR. RUXANDRA IVANTIUGEA GEORGE-VADIM2019RELAȚIILE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI FEDERAȚIA RUSĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI. ROLUL ROMÂNIEI
26CONF.DR. RUXANDRA IVANDUȚU M. DANIEL-MIHAI2021FURNIZAREA DE ASISTENȚĂ UMANITARĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU DEZVOLTARE. STUDII DE CAZ: REPUBLICA MOLDOVA ȘI KÂRGÂZSTAN
27CONF.DR. RUXANDRA IVANKRAMTI A. HAIFA2021LA POLITIQUE ETRANGERE DE L’UNION EUROPENNE DANS LES RELATIONS TUNISIE -UNION EUROPENNE
28CONF.DR. RUXANDRA IVANȚICĂLĂU G. ROBERT-GABRIEL2021POLITICĂ EXTERNĂ COMPARATĂ ÎN SPAȚIUL EX-SOVIETIC: REPUBLICA BELARUS ȘI UCRAINA
29CONF.DR. RUXANDRA IVANȚOPAN D. BOGDAN2021TOWARDS DIGITAL NATO-NATO POLICA RESPONSES IN THE ERA OF HIBRID WARFARE-FOSTERING A MATRIX OF INTERNATIONAL COLLABORATION FOR COMMONIS COUNTERING HYBRID THREATS?
30PROF.DR. IULIA ANTOANELLA MOTOCGERGELY DEZIDERIU2020EVOLUȚIA POZITIVĂ A PROTECȚIEI JURIDICE ÎMPOTRIVA DISCRIMINĂRII ÎN LEGISLAȚIA ȘI PRACTICA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNEASCĂ
31PROF.DR. IULIA ANTOANELLA MOTOCORGOAN ALIN SAMIR2020L’IMPACT DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE SUR LA PROTECTION DE DROITS FONDAMENTAUX DEVANT LA CJUE ET LACEDH
32PROF.DR. IULIA ANTOANELLA MOTOCPRIBOI N. FLORIN BOGDĂNEL2021HUMAN RIGHTS DURING STATE OF EMERGENCY HUMAN RIGHTS LEGAL VIOLATION OR ABSENCE OF RESPECT, FULFILMENT AND PROTECTION
33PROF.DR. IULIA ANTOANELLA MOTOCSECOȘAN N. OVIDIU2021OCROTIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN PRACTICA JUDICIARĂ A CEDO. RESTITUIREA PROPRIETĂȚLOR CONFISCATE DE REGIMURILE COMUNISTE DIN EUROPA. PRIVIRE COMPARATIVĂ.
34PROF. DR. CRISTIAN PREDACHIVEREANU (CRĂCIUN-CHIVEREANU) CLAUDIA-ELENA2019IMPORTUL POLITICO-CONSTITUȚIONAL: MODELUL BELGIAN ȘI GENEZA POLITICII  ROMÂNE MODERNE
35PROF. DR. CRISTIAN PREDAASATRYAN  LEVON2019EVOLUȚIA POLITICO-ISTORICĂ A CONFLICTULUI DIN NAGORNO-KARABARH
36PROF. DR. CRISTIAN PREDADRĂGHICI  PETRE-FLORIAN2019METAMORFOZE ALE ELITELOR POLITICE DIN ROMÂNIA ÎN PERIOADA CRIZEI ECONOMICE INTERBELICE
37PROF. DR. CRISTIAN PREDAKULLEKOV ALLAMYRAT2019CULTURA POLITICĂ DIN RUSIA SEC. XX
38PROF. DR. CRISTIAN PREDANEGOIȚĂ ALEXANDRU-GABRIEL2019STADIUL SECULARIZĂRII COMUNITĂȚILOR DE ROMÂNI DIN ITALIA
39PROF. DR. CRISTIAN PREDAPOPA (NIȚĂ) ELENA – LUIZA2019CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI INTERBELICE LA DEZBATEREA PRIVIND PACEA ȘI STABILITATEA EUROPEANĂ
40PROF. DR. CRISTIAN PREDAFERENCZI ANDREEA2020STRATEGII DE MARKETING ÎN CAMPANIILE ELECTORALE DIN ROMÂNIA – TRANZIȚIA CĂTRE DIGITALIZAREA MARKETINGULUI POLITIC ÎN CAMPANIILE ELECTORALE DIN 1985 PÂNĂ ÎN ANUL 2016
41PROF. DR. CRISTIAN PREDALEE HYUNG KEUN2020COMPARISON OF FOREIGN POLICIES IN ROMANIA AND NORTH KOREA DURING THE COLD WAR: WITH ASPECT OF BIPOLARITY
42PROF. DR. CRISTIAN PREDATUDORACHE MARINELA MONICA2020INFLUENȚE ÎN SCHIMBĂRI DE JOS ÎN SUS – PROTESTE ȘI ACȚIUNI DE NESUPUNERE CIVILĂ ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ
43PROF. DR. CRISTIAN PREDAALEXANDRU F.I. ANCA2021MINORITĂȚI NAȚIONALE, INJUSTIȚIE SOCIALĂ ȘI GRUPURI DE PRESIUNE ÎN SUA DE LA BARACK OBAMA PÂNĂ ÎN PREZENT
44PROF. DR. CRISTIAN PREDAIAMANDI D. IONUȚ-SILVIU2021ESTE ORA 14.00. AICI BBC. TRANSMISIUNILE RADIO BRITANICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 1939-2008
45PROF. DR. IOAN STANOMIRCRĂCIUN ANDREI2019PANAIT ISTRATI-BIOGRAFIA POLITICĂ ȘI IMAGINARUL OMULUI REVOLTAT DELA ANGAJAMENTUL SOCIALIST LA DESPĂRȚIREA DE COMUNISM
46PROF. DR. IOAN STANOMIRKIM JEE HYUN2019REPRESANTIONS OF DICTATORSHIP IN LITERATURE: A COMPARATIVE APPROACH CASE STUDY: HERTA MULLER AND SKIN KYUNG-SOOK
47PROF. DR. IOAN STANOMIRCIOFLÂNCĂ ADRIAN-MIHAI2020ANTISEMITISM ŞI VIOLENŢA COLECTIVĂ. POGROMUL DE LA IAŞI (IUNIE 1941)
48PROF. DR. IOAN STANOMIRVESA ALEXANDRU2020LIBERALISMUL CONSERVATOR ROMÂNESC. CAZUL  NICOLAE STEINHARDT
49PROF. DR. IOAN STANOMIRGALIȚĂ C. ANDREI-CĂTĂLIN2021PROCESUL DE DISPARIȚIE/DEZAGREGARE A PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL DUPĂ INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA
50 FIRICĂ MIHAI2020NOILE ELITE DE LA COMUNISMUL CEAUȘIST LA CAPITALISMUL DE FAȚADĂ- 1989-2000
51PROF. DR. FLORIN ŢURCANUCHAPELAN ALEXIS2019CONTRA MUNDUM: LES LOGIQUES DE CONSTRUCTION INTELLECTUELLES DES GUERRES CULTURELLES
52PROF. DR. FLORIN ŢURCANUFERDOUS ANAHITA2019PROTEJAREA PATRIMONIULUI ÎN AFGANISTAN DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI TALIBAN (2001-2019)
53PROF. DR. FLORIN ŢURCANUCUVELIER STEPHANE2020POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI SOCIALISTĂ, ÎN DIRECȚIA AFRICA DIN EXPRESIE FRANCEZĂ, SUB PRIVIREA FRANȚEI
54PROF. DR. FLORIN ŢURCANUDESPA C. LUCIAN-ANDREI2020MEDIAS, OPINIONS PUBLIQUES ET INTERNALISANOM DU PROBLEME KURDE DEPUS LE PRINTEMPS ARABE ET JUSWUAU RETRAIT DES TROUPES AMERICAINES DE SYRIE (2011-2020)
55PROF. DR. FLORIN ŢURCANUGHEORGHE D. ANDREI2020NATION ET NATIONALISME DANS LES DISCOURS POPULISTES EN HONGRIE, POLOGNE ET ROUMANIE UNE ETUDE COMPARATIVE
56PROF. DR. FLORIN ŢURCANUJIPA-TEODOROS ALEXANDRU-ADRIAN2020IMPERIALIST AMBITIONS AND TOTALITARIAN REALITIES IN ITALY AND GERMANY 1919-1941
57PROF. DR. FLORIN ŢURCANUTONITZA ANDRA -MONICA-MARIA2020NICOLAE TONITZA, UNE BIOGRAPHIE POLITIQUE
ro_RO