LICENȚĂ

LICENȚĂ

ADMITERE LICENȚĂ 2022

Pentru informații suplimentare legate de procesul de admitere în această perioadă, vă rugăm să ne contactați la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro.

Calendar admitere licență 2022

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

[Locuri sesiunea septembrie: 29 la buget – dintre care 1 pentru mediul rural – și 218 la taxă]

 • 02 – 15 septembrie (data de 15 septembrie maxim ora 12:00) – înscrieri online 
 • 09 – 15 septembrie (data de 15 septembrie maxim ora 12:00) – înscrieri la sediul Facultății
 • 15 septembrie – afișarea rezultatelor pentru proba 1 (eliminatorie)
 • 15 – 16 septembrie – contestaţii proba 1
 • 17 septembrie – afișare rezultate preliminare
 • 17 septembrie – contestaţii proba 2
 • 17 – 19 septembrie – prima confirmare loc obținut  – în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V) şi între orele 9.00-12.00 (S-D)
 • 19 septembrie – reclasificare I
 • 19 – 21 septembrie (data de 21 septembrie maxim ora 14:00) – a doua confirmare loc obținut – în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V) 
 • 21 septembrie – reclasificare II + rezultate finale

SESIUNEA IULIE 2022

04 – 22 iulie – înscrieri online
• 11 – 22 iulie – înscrieri la sediul Facultății
• 23 iulie – afișarea rezultatelor pentru proba 1 (eliminatorie)
• 23 iulie – depunerea de contestații la proba 1
• 24 iulie – afișarea rezultatelor preliminare
• 25 – 28 iulie – confirmarea locurilor la buget și taxă (precum și locurile de pe lista de așteptare)
• 29 iulie –afișarea rezultatelor finale

REZULTATE ADMITERE LICENȚĂ 2022

Rezultate proba 1 (eliminatorie) [15 septembrie 2022]

SPRSPE –  SPFSSLRISE

Rezultate preliminare [17 septembrie 2022]

SPR SPE –  SPFSSLRISEListă de așteptare (toate secțiile)

Candidații admiși la buget sau la taxă, ca și candidații de pe lista de așteptare trebuie să confirme locul obținut în perioada 17-19 septembrie 2022 în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V) şi între orele 9.00-12.00 (S-D) – VEZI MAI JOS SECȚIUNEA NU UITA SĂ-ȚI CONFIRMI LOCUL

Reclasificare I [19 septembrie 2022] –

Candidații marcați cu gri trebuie să confirme locul în perioada 19-21 septembrie 2022 (în data de 21.09.2022 maxim ora 14:00).

SPRSPE –  SPFSSLRISE

Reclasificare II [21 septembrie 2022]

SPRSPE –  SPFSSLRISE

REZULTATE FINALE [21 septembrie 2022]

SPRSPE –  SPFSSLRISE

__________________________________________________________________________

Rezultate proba 1 (eliminatorie) [23 iulie 2022]

SPF SPE IRESSSL SPR

Rezultate preliminare [24 iulie 2022]

Candidații admiși la buget sau la taxă, ca și candidații de pe lista de așteptare trebuie să confirme locul obținut în perioada 25-28 iulie 2022.

SPFSPEIRESSSLSPRListă așteptare (toate secțiile)

Rezultate  [29 iulie]

IMPORTANT: Cei care au altă poziție față de listele de pe 24 iulie vor trebui să confirme noul loc în perioada 1-7 septembrie la sediul FSPUB (Calea Plevnei 59) în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V).

SPF SPE IRES SSL SPR Listă de așteptare (toate secțiile)

REZULTATE FINALE SESIUNEA IULIE 2022 (în urma confirmării locurilor din  1-7 septembrie 2022)

SPRSPE SPFSSLRISE

Cine poate candida?
 • Orice cetățean român sau străin care a susținut bacalaureatul românesc sau un examen echivalent;
 • Refugiați, cetățeni cu protecție subsidiară și cetățeni care dețin permis de ședere de lungă durată pe teritoriul Uniunii Europene;
 • Elevii olimpici – aceștia sunt admiși fără examen pe locurile bugetate, în urma depunerii dosarului de concurs, care trebuie să includă și diploma care să ateste acest statut.
Ce conține dosarul de concurs?

Atenție! Candidații care doresc să urmeze o procedură de preînscriere, vor încărca diploma de bacalaureat/actul echivalent precum și adeverința medicală în perioada redeschiderii dosarelor spre completare în luna iulie.

 1. SCRISOARE DE MOTIVAȚIE/ PROIECT DE CERCETARE

Aceasta trebuie să reflecte adecvarea şi potenţialul candidatului pentru domeniul de studii, precum și afinitatea cu misiunea facultăţii (nu uitați să verificați și prezentarea programelor). În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactat câte o scrisoare pentru fiecare secție. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare text.

Acestea trebuie să aibă aproximativ 500 de cuvinte (licență) în limba programului de studii (română, engleză sau franceză), cu caractere Times New Roman / Arial / Calibri de 12 pt cu o spațiere de 1.5 rânduri.

 1. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (sub semnătură proprie)
 • Cei care se înscriu la sediul facultății pot completa în prealabil cererea de înscriere online sau pot completa datele personale pe platformă la momentul înscrierii la sediul FSPUB.
 • Pentru cei care se înscriu online, formularul reprezintă fișa de înscriere. Candidații vor putea accesa integralitatea dosarului depus pe platformă prin contul creat la momentul înregistrării dosarului.

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

 1. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU ACT ECHIVALENT

Bacalaureat românesc în România:

 • Diplomă de bacalaureat (în original) SAU
 • Adeverință de bacalaureat (în original și exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în anul curent) care conține media generală, notele de la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat SAU
 • Declarație de consimțământ pentru accesarea rezultatelor de la bacalaureat de către comisia de admitere exclusiv pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea curentă (original: descarcă formular – format .doc / format .pdf). Documentul este necesar numai dacă diploma sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, (online sau offline).

Bacalaureat international  (sau echivalent)

 • Act de echivalare/recunoaștere MEN-CNRED (cnred.edu.ro); SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau la MEN-CNRED Candidații vor trimite în prealabil pe adresa admitere.fspub@unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc,) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/SEE (format .DOC / format .PDF).

Se acceptă şi copii conform cu originalul  (în cazul înscrierii la mai multe facultăți) și fișiere .JPEG în cazul depunerii online, însoțite de dovada depunerii candidaturilor și la alte facultăți.

Cetățenii străni care doresc să urmeze programe cu predare în limba română vor include în dosar și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

 1. CERTIFICAT DE NAȘTERE

Copie conform cu originalul/fișier JPEG separat.

 1. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP

Original/ fișier JPEG separa, din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către Cabinetul medical al liceului sau de către medicul de familie. 

 1. 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm)/ fișier JPEG separat
 2. ACT DE IDENTITATE (CI, pașaport) – copie simplă/ fișier JPEG separat
 3. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original)

Se realizează prin:

 • Chitanță – în cazul achitării la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau
 • Fișier .JPEG separate pentru fiecare secție (în cazul înscrierii la mai multe linii de studii) cu extrasul de cont – în cazul înscrierii online pentru plățile realizate cu card bancar pe www.po.unibuc.ro sau prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Admitere FSPUB iulie 2022”
 • Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere. Aceasta se obține în urma depunerii la președintele comisiei de admitere sau la adresa de e-mail admitere.fspub@unibuc.ro a unei cereri însoțite de unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali.

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Pentru înscrierea la două sau mai multe programe candidatul va plăti 100 RON (pentru înscrierea la sediul FSPUB) sau 75 de RON (pentru înscrierea online), în condiții similare cu cei care nu sunt scutiți de taxă. Taxele de înscriere nu se restituie.

NB: Candidații care au susţinut examenul de bacalaureat  înainte de 2022, în afara diplomei de bacalaureat (sau echivalent), vor adăuga dosarului o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la Bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/ Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier .JPEG separat.

(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/ Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG separat.

Atenție! Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

Acte suplimentare pentru situații speciale
 1. OLIMPICI
 • Diploma/diplomele de OLIMPIC, în copie/fișier .JPEG separat numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici (originalul va fi adus la confirmarea locului obţinut).
 1. CANDIDAȚI DE ORIGINE RROMĂ

Cerere rromi

 1. SCHIMBAREA NUMELUI
 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
Taxa de înscriere

Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

 • Pentru 1 dosar (înscriere la sediul FSPUB): 150 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe);
 • Pentru 2 sau mai multe dosare (înscriere la sediul FSPUB): 250 RON (100 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe);
 • Pentru 1 dosar online: 112 RON (0 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe);
 • Pentru 2 sau mai multe dosare online: 187 RON (75 RON pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe).

Taxa/ele se poate/ pot achita astfel:

 –    la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau

 • card bancar pe po.unibuc.ro sau
 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Admitere FSPUB iulie 2022”
Examinarea

PROGRAM DE STUDII

VERIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE

(exclusiv pentru programele în limbi străine)

EVALUARE

(evaluarea adecvării cu domeniul de studii și a potențialului academic)

Licență Științe Politice (în limba română  – SPR)

–          

Evaluarea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba română

Licență Științe Politice (în limba engleză  – SPE)

DA, în baza nivelului lingvistic al SCRISORII DE MOTIVAȚIE redactate în limba engleză

Evaluarea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba engleză

Licență Științe Politice (în limba franceză  – SPF)

DA, în baza SCRISORII DE MOTIVAȚIE redactate în limba franceză

Evaluarea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba franceză

Licență Studii de Securitate (în limba română  – SSL)

–          

Evaluarea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba română

Licență Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză  – IRES)

DA, în baza nivelului lingvistic al SCRISORII DE MOTIVAȚIE redactate în limba engleză

Evaluarea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba engleză

Concursul de admitere

Concursul de admitere constă în două probe evaluate în baza dosarului de concurs astfel:

 1. ADECVAREA CU DOMENIUL DE STUDII ȘI VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR LINGVISTICE

Evaluarea interesului, adecvării şi potenţialului pentru domeniul de studii, precum și adecvarea cu misiunea facultăţii se realizează în baza unei scrisori de intenţie (eseu motivaţional) de aproximativ 500 de cuvinte inclusă în dosarul de concurs. Textul va fi redactat în limba secției la care se candidează. Probă eliminatorie (se notează cu admis/respins).

 1. PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ

Evaluarea performanţei şi abilităţilor academice în baza mediei obţinute la examenul de bacalaureat.

În baza acestor probe şi criterii candidaţii sunt ordonaţi descrescător şi apoi, în funcţie de numărul de locuri la buget/taxă disponibile pentru sesiunea respectivă de admitere, sunt stabilite listele preliminare de:

 • candidaţi admişi pe locuri de la buget;
 • candidaţi admişi pe locuri cu taxă;
 • candidaţi admişi pe lista de aşteptare;
 • candidaţi respinşi.

            Departajarea candidaţilor admişi cu aceeaşi medie pe ultimul loc pe aceste liste se va face, în ordine, în funcţie de:

 1. nota de la disciplina obligatorie de limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. nota de la a doua disciplină obligatorie din cadrul examenului de bacalaureat.
Contestații

Eventualele contestaţii se pot depune la comisia de admitere în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Nu uita să îți confirmi locul!

Candidații admiși (pe locuri bugetate sau cu taxă) trebuie să confirme locul, personal sau prin procură notarială,  în termenul stabilit (adică 17– 19 septembrie 2022) pentru a nu fi eliminați de pe liste. Toți candidații declarați admiși au obligația de a depune la sediul facultății, în momentul confirmării, întregul dosar în format fizic. Descărcați cererea de confirmare: [aici cerere confirmare loc buget], [aici cerere confirmare loc taxă], [aici confirmare loc așteptare]

___________________________________________________________________________

Candidații admiși (pe locuri bugetate sau cu taxă) trebuie să confirme locul, personal sau prin procură notarială,  în termenul stabilit pentru a nu fi eliminați de pe liste. Toți candidații declarați admiși au obligația de a depune la sediul facultății, în momentul confirmării, întregul dosar în format fizic. Descărcați cererea de confirmare: [aici cerere confirmare loc buget], [aici cerere confirmare loc taxă], [aici confirmare loc așteptare]

CONFIRMĂRI

La secretariat, conform calendarului, în intervalul orar 9.00–14.00 (L-V) şi între orele 9.00-12.00 (S-D)

ATENȚIE! Studenții care se vor afla pe locurile cu taxă la 1 octombrie vor trebui să achite contravaloarea taxei de școlarizate anuale, conform contractului de studii. 

Taxa de studii

Studenții admiși pe locurile de finanțare de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă.

Taxele anuale sunt:

– 3.650 RON pentru licență în română/studii de securitate

– 4.200 RON pentru licență în franceză sau engleză/relații internaționale în limba engleză

Suma poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a studentului.

Locuri sesiune iulie 2022

PROGRAM DE STUDII

TOTAL

BUGET

TAXĂ

MEDIUL RURAL

SISTEM PROTECȚIE SOCIALĂ

NON-UE (TAXĂ)

ETNICI ROMÂNI (BURSĂ)

ROMI

DOMENII PRIORITARE DEZV RO

Licență Științe Politice (în limba română – SPR)

200

53

130

4

1

4

3

1

Licență Științe Politice (în limba engleză – SPE)

150

44

93

13

Licență Științe Politice (în limba franceză – SPF)

60

20

10

30

Licență Studii de Securitate (în limba română – SSL)

100

35

53

3

5

Licență Relații Internaționale și Studii Europene (în limba engleză – IRES)

100

45

45

5

5

ro_RO